Ankieta dla Lekarzy oraz Lekarzy Dentystów dot. zakażenia SARS-CoV-2


Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów, w związku z tym prosimy o podanie daty urodzenia i numeru prawa wykonywania zawodu w celu przeprowadznie weryfikacji.

Ankieta jest anonimowa - dane które Państwo podajecie nie są zapisywane w systemie, służą jedynie do celów weryfikacyjnych.

Data urodzenia: (rrrr-mm-dd)
Nr PWZ: